Tanita Profesyonel Vücut Analiz Sistemi

Beslenme ve diyet danışmanlığı tek başına etkinlik gösterse de; günümüz teknolojisinin sunduğu kombine tedaviler ve analiz teknikleri ile birleştirildiğinde çok daha etkili, ölçülebilir ve hızlı sonuç alınabilmektedir.

Kilo: Vücut ağırlığıdır; Toplam Vücut Suyu, Protein, Mineraller ve Vücut Yağ Ağırlığı gibi yapısalların toplamını anlatır.

BMI (Body Mass Index-Vücut Kitle Indeksi): Yaşa ve Cinsiyete uygun Referans Değerlerini ve Referans Değerlerinden Farklarını bulabilirsiniz.

Yağ Oranı (%) ve Ağırlığı (kg): Yağlar vücudumuz için gerekli olan enerjinin en önemli kaynağıdır. Vücudumuzun normal bir üyesi ve insan fizyolojisi açısından vazgeçilmezi olan yağ dokusunun normalden fazla olması, bir hastalık halinin varlığını belirleyecektir. Aktif ve sağlıklı kalabilmemiz için vücudumuzun belli oranda yağa ihtiyacı vardır. Kişinin Yağ Oranı (%) ve Ağırlığı (kg) için Yaşına ve Cinsiyetine uygun Referans Değerlerini ve Referans Değerlerinden Farklarını bulabilirsiniz.

Sıvı Oranı (%) ve Ağırlığı (kg): Yetişkin bir insanın ağırlığının yaklaşık %50 – 70’ i Vücut Sıvısından oluşmaktadır. Bu oran, analizi yapılan kişinin Sıvı Oranı (%) ve Ağırlığı (kg) için Yaş ve Cinsiyetine uygun Referans Değerlerini ve Referans Değerlerinden Farklarını bulabilirsiniz.

Kas Ağırlığı: Kaslar kemiklerimiz ve eklemlerimiz ile birlikte hareket yapımızı destekler. Vücut şeklinin oluşması, madde taşınması ve ısı üretimi gibi görevleri vardır. Toplam Kas Miktarı Analiz sonucunu verilmektedir.

Soft Lean Mass (Yumuşak Kas Dokusu); Toplam Kas Miktarından farkı, kas içerisinde yer alan sıvı ve protein miktarını yansıtır.

Skeletal Muscle Mass (İskeletsel Kaslar); Çizgili kas grubunda olup, İskelet etrafında bulunan, hareketi sağlayan ve istemli olarak hareket ettirdiğimiz kaslardır.
Kaslarımızın yaklaşık %80 i sıvıdır. Bu durum yaşa, boya, cinsiyete, kiloya, etnik kökene vb… unsurlara göre değişiklik gösterir.

Kemik Mineral Ağırlığı: Kemik yapı organik madde, sıvı ve mineral yapıdan oluşmaktadır, bu değer kemik yapıda yer alan mineral kütle hakkında bilgi verebilir.

Segmental Vücut Kompozisyonu Analizi: (Segmental yani Bölgesel ölçüm yapabilen cihazlar içindir) Sağ-Sol Kollar ve Bacaklar ile Gövde olmak üzere toplam beş bölgeden bahsedilir. Vücut Yağ Oranı (%) ve Ağırlığını (kg), Yağsız Vücut Ağırlığını (kg) (Fat Free Mass, Lean Body Mass, Yağsız Ağırlık, Yağ Dışı Kütle olarak da isimlendirilebilir) ve Kas Ağırlığını (kg) bölgesel olarak görebilmemize yardımcı olur.
Bu analiz özellikle bölgesel değerlendirme, egzersiz planlama ve vücut denge yapısını analiz etme amaçlı olarak yapılabilmektedir.

Metabolizma Yaşı: BMI, kilo, sıvı ve yağ durumu referans değerleri üzerinden özel bir algoritmik yapı ile değerlendirilerek oluşturulan ve bu yapıya uygun düşen yaşı ifade eder.

Bazal Metabolizma Hızı: Kcal ve Kjl olmak üzere 2 farklı ölçüm birimi ile ifade edilir. Aktivite dahil edilmeden hareketsiz-dinlenir vaziyetteki vücudun günlük ihtiyacı olan enerji miktarı olarak ifade edilir. BMR, RMR, BMH olarak da ifade edilebilir.
BMR/Kilo: Bazal Metabolizma Hızını anlamak için çok etkin bir parametredir. Bu skoru tarif etmek için bir erkek ve bir bayanın metabolizma hızlarının Erkek için 2100 Kcal ve Bayan için 1350 Kcal olduğunu varsayalım. Görünüş erkeğin metabolizma hızının bayana oranla çok daha yüksek olduğudur, ancak bu parametre ise bize gerçek değeri gösterir. Şöyle ki; Erkek 98kg ve BMR 2100. BMR/Kilo = 21,43 Bayan 49kg ve BMR 1350. BMR/Kilo = 27,55
Bu skorun, kilo kontrol programında kişiye ait geçmiş analizlerle kıyaslandığında kilo kaybedildikçe yükseliyor olması beklenir.

★ İdeal Kilo: Kiloyu değerlendirmek için kullanılan BMI referans değerleri yaşa uygun ve aralıklı değer olarak verilmiştir.

★ Obezite Derecesi: En İdeal olarak hesaplanan kiloya olan uzaklığınızı % olarak ifade eder. Örneğin,
Mevcut Kilonuz 83,4kg iken İdeal Kilo Aralığınız 59,17kg – 73,96kg aralığında bulunacaktır. En İdealiniz ise 66,57kg olarak verilecektir.Dolayısı ile Obezite Derecesi % 28,10 olacaktır.Bu değer kilo fazlası durumunda artı değer olarak, eksik olduğunda ise eksi değer olarak görülebilir.

★ Mineral Miktarı: Vücudumuzda iskelet sistemimizdeki kemiklerimiz yanında kıllarda, saçımızda, dişlerde vb… yapısallarda da mineral yapı mevcuttur. Rapor size mevcut Mineral Miktarını ve İdeal Mineral Miktarı Referans Değerlerini kg ve % olarak vermektedir.

★ Protein Miktarı: Rapor size mevcut Protein Miktarını ve İdeal Protein Miktarı Referans Değerlerini kg ve % olarak vermektedir.

★ İç Organlar Çevresi Yağlanma Ratingi: Bu rating cihazlarla yapılmış bilimsel çalışmalarla paralel geliştirilmiş 1 – 59 arasında numerik bir sınıflamayı barındırır. 1 – 15 arasındaki değer 1 den başlayarak en ideal olmak üzere 15 e kadar olan sınıflama normal aralık olarak değerlendirilir. Üzerinde olan değerler ideal değerler kriterleri dışında kalır ve numerik değer yükseldikçe ideal değerlerden o oranda uzaklaştığı görülebilir.

★ Beden Yoğunluğu: Analiz yapılan kişinin 1lt sinin = kaç kg olduğunu gösterir. Vücut yoğunluğunun kaslı vücut yapısından kaynaklı olması durumunda bu değerin yüksek çıkması veya tam tersi olarak değerlendirilebilir.

★ Rapor size mevcut Beden Yoğunluğunu ve Referans Değerlerini vermektedir.