ALKALİ DİYETİAlkali diyet ayrıca asit-alkali diyet veya alkali kül diyeti olarak da bilinir. Yediğiniz yiyeceklerin vücudunuzun asitliğini veya alkalinitesini (pH değerini) değiştirebileceği düşüncesine dayanır. Vücutta nasıl işlediğini anlatalım...

Yiyecekleri metabolize ettiğinizde ve bunlardan gelen enerjiyi (kalori) ayrıştırdığınızda, aslında yavaş ve kontrollü bir şekilde gerçekleşmesi dışında, besinleri yakıyorsunuz demektir. Besinleri yaktığınızda, tıpkı bir fırında odun yaktığınızda olduğu gibi, aslında bir kül kalıntısı bırakırlar. Bu kül ortaya çıktığında, asit veya alkali (veya nötr) olabilir. Bu diyetin savunucuları bu külün vücudunuzun asitliğini doğrudan etkileyebileceğini iddia eder. Yani asitli kül içeren yiyecekler yerseniz, vücudunuzu asidik yapar. Alkali kül içeren yiyecekler yerseniz, vücudunuzu alkali yapar. Nötr külün etkisi yoktur. İşte bu kadar basit. Asitli külün sizi hastalığa ve hastalığa karşı savunmasız bıraktığı düşünülürken, alkali külün koruyucu olduğu düşünülmektedir. Daha fazla alkali besin seçerek, diyetinizi "alkalize edebilir" ve sağlığınızı iyileştirebilirsiniz. Asitli kül bırakan gıda bileşenleri arasında protein, fosfat ve sülfür bulunurken, alkali bileşenler kalsiyum, magnezyum ve potasyum içerir.

Bazı gıda grupları asidik, alkali veya nötr olarak kabul edilir;

  • Asidik: Et, kümes hayvanları, balık, süt, yumurta, hububat ve alkol.
  • Alkali: Meyveler, yağlı tohumlar (ceviz, fındık, badem), baklagiller ve sebzeler.
  • Nötr: Doğal yağlar, nişastalar ve şekerler.

Vücutta Düzenli pH Seviyeleri

Alkali diyet hakkında konuşurken, pH değerinin anlamını anlamak önemlidir. Basitçe söylemek gerekirse, pH değeri asidik veya alkali bir şeyin nasıl olduğunun bir ölçüsüdür. PH değeri 0 ila 14 arasındadır: 0-7 asidiktir.7 nötr. 7-14 alkalidir (alkali genellikle bazik olarak adlandırılır). Bu diyetin pek çok savunucusu, insanların idrarlarının pH değerini, test çubukları kullanarak izlediğini ve bunun alkali (7'nin üzerinde pH) ve asidik olmadığından (7'nin altında) emin olduğunu ileri sürmektedir. Ancak pH değerinin vücutta büyük ölçüde değiştiğine dikkat etmek gerekmektedir. Vücudumuzun bazı bölümleri asidik, bazı bölümleri alkalidir. Belirlenmiş bir seviye yoktur. Mide, hidroklorik asit ile yüklenir ve 2 ila 3.5 arasında bir pH değeri vardır (yüksek oranda asidik). Bu yediğimiz besinleri parçalamak için gereklidir.

Diğer taraftan, insan kanı her zaman hafif alkalidir, pH 7,35 ila 7,45 arasındadır. Normal aralığın dışına düşen kan pH değeri çok ciddi ve tedavi edilmezse ölümcül olabilir. Ancak bu sadece bazı hastalık durumlarında gerçekleşir ve günden güne yediğiniz yiyeceklerle kesinlikle ilgisi yoktur.

Besinler, İdrarınızın pH'ını Etkiler, Kanınızınkini Değil!

Sağlığınız için kanınızın pH'ının sabit kalması kritik öneme sahiptir. Normal aralığın dışına düşerse, hücrelerin çalışmayı durdurur ve tedavi edilmezse çok hızlı bir şekilde ölürsünüz. Bu nedenle, vücudunuzdaki pH dengesini yakından düzenlemek için vücudun birçok etkili mekanizması vardır. Bu Asit-Baz Homeostazisi olarak bilinir. Neyse ki bizim için bu mekanizmalar dış etkilerin kanın pH değerini değiştirmesini imkansız kılıyor. Eğer böyle olmasaydı başımız ciddi dertte demekti.

Yediğimiz yemek, kan pH'ınızı değiştiremez. Bununla birlikte, besinlerin idrarın pH değerini değiştirdiği bilinmektedir. Bu aslında vücudunuzun kan pH'sini düzenlediği ana yollardan birisinin sonucudur. Vücut idrarla asidi atmaya çalışırken idrar ph’sı değişir. Örneğin; Büyük bir biftek yiyin ve birkaç saat sonra vücudunuzun sisteminden çıkarıldığında idrarınız daha asidik olduğunu göreceksiniz.

Bununla birlikte, idrar pH'ı, genel vücut pH'ının ve genel sağlığın çok zayıf bir göstergesidir. Diyet dışındaki birçok faktörden etkilenebilir. Bu nedenle, test şeritleri kullanıyor olmanıza ve idrarınızın alkali olmasına rağmen, bu, kanınızın alkalinitesini veya genel sağlığınızın durumunu göstermeyebilir.

Asiditeyi Arttıran Besinler Osteoporozu Etkilemez

Osteoporoz, kemik mineral içeriğinde azalma ile karakterize olan ilerleyici bir kemik hastalığıdır. Osteoporoz özellikle postmenopozal kadınlarda sık görülür ve kırık riskini büyük ölçüde artırabilir. Pek çok alkali diyet tutkunu, sürekli bir kan pH'sini korumak için vücudun, yediğiniz asit oluşturan besinlerdeki asitleri tamponlamak için kemiklerinizden alkali mineraller (kalsiyum gibi) aldığını düşünür. Bu teoriye göre, standart Batı diyeti gibi asit oluşturan diyetler kemik mineral yoğunluğunda bir kayba neden olacaktır. Bu teori "osteoporozun asit-kül hipotezi" olarak bilinir.

Bu teori ile göze çarpan sorun, böbreklerin işlevinin tamamen göz ardı edilmesidir. Böbreklerimiz asitleri uzaklaştırmak ve vücut pH'ını düzenlemek için çok önemlidir. Ana rollerinden biri. Böbrekler kandaki asitleri nötralize eden bikarbonat iyonları üretirler, bu da vücudun kan pH'sini sıkı bir şekilde düzenleyebilmesini sağlayan sürdürülebilir bir süreçtir. Solunum sistemimiz de ayrıca kan pH'sini kontrol etmede de rol oynar. Böbreklerdeki bikarbonat iyonları, kandaki asitlere bağlandıklarında, (nefesteki) karbondioksiti ve suyu (idrardaki) oluştururlar.Kemikler aslında bu sürece dahil değildir.

Asit-kül hipotezi ile ilgili başka bir problem, osteoporozun ana etkenlerinden birini, kollajen kaybını göz ardı etmesidir. İronik olarak, bu kolajen kaybı, diyette düşük düzeylerde askorbik asit (C vitamini)alımı ile kuvvetli bir şekilde bağlantılıdır. Araştırmalara baktığımızda, diyet asidi ile kemik yoğunluğu veya kırık riski arasında hiçbir ilişki bulunmamıştır. Aslında, idrar pH ve kemik sağlığı arasında bile bir ilişki yoktur.

Popüler inancın aksine, yüksek proteinli diyetler (asit oluşumu yüksek olmasına rağmen) aslında daha sağlıklı kemiklerle doğru ilişkilidir. Yine yapılan araştırmalar, en çok asit oluşturan besinlerden olan hayvansal proteinin aslında kemik sağlığı için faydalı olduğunu göstermektedir. Klinik çalışmalara bakıldığında, birçok büyük araştırma, asit arttırıcı yani yüksek protein içeren diyetlerin vücuttaki kalsiyum seviyeleri üzerinde hiçbir etkisinin olmadığı sonucuna varmışlardır. Bir şey varsa, o da kalsiyum tutulumunu artırarak ve kas ve kemiğin onarımını uyaran IGF-1 hormonunu aktive ederek kemik sağlığını iyileştirdiği gerçeğidir. Bu daha iyi kemik sağlığı ile daha yüksek bir protein (asit oluşumu olur) alımı bağlayan çalışmaları güçlendirir, daha kötü değil.

Alkali Diyet ve Kanser

"Diyetle indüklenen" asidoz ve kanser arasındaki ilişkiye dair en kapsamlı araştırmalar, doğrudan bir bağlantının olmadığı sonucuna varmıştır. Bu kanıtlara rağmen, birçok insan hala kanserin sadece asidik bir ortamda büyüdüğünü ve alkali diyetle tedavi edilebileceğini ve hatta iyileştirilebileceğini iddia etmektedir. Fakat bu fikir çeşitli nedenlerden dolayı kusurludur.

İlk ve en önemlisi, daha önce de belirtildiği gibi, gıda kan pH'ını etkilemez. İkinci olarak, yiyeceğin kan veya diğer dokuların pH değerini önemli ölçüde değiştirebileceğini varsaysak bile, kanser hücreleri asidik ortamlarla sınırlı değildir. Aslında, kanser 7.4 hafif alkali pH'a sahip normal vücut dokusunda büyür. Birçok deney, bunu bir alkali ortamda başarılı bir şekilde büyüyen kanser hücreleriyle doğrulamıştır. Ve tümörler asidik ortam içinde hızla büyürken, tümörler aslında bu asitliği kendileri yaratırlar. Kanseri oluşturan asidik ortam değildir, asidik ortamı yaratan kanserdir.

Alkali Diyet Tarihçesi

Asit-alkali teorisine hem evrimsel hem de bilimsel açıdan baktığımızda çok şey ortaya çıkıyor. Bazı verilere göre, tarım öncesi insanların% 87'sinin alkali diyet tarzında beslendiği tahmin edilmektedir. Bu alkali diyetin arkasındaki argümanların birçoğu için temel oluşturmaktadır. Bu yerli popülasyonlar, hayvansal besinler açısından yoğun olan diyetlere rağmen, mükemmel sağlık halindelerdi.

Daha yakın tarihli araştırmalar, tarım öncesi insanların yarısının net alkali oluşturan diyetler yediğini, diğer yarısının ise net asit oluşturan diyetler olduğunu tahmin etmiştir. Bu, atalarımızın farklı yiyeceklere erişimle çok farklı iklimlerde yaşadığı düşünüldüğünde daha gerçekçi görünüyor. Aslında, asit oluşturucu diyetler, ekvatorun kuzeyine doğru ilerledikçe, tropiklerden uzaklaştıkça daha yaygındı. Avcı-toplayıcı dönemde asidite oluşturan diyet tarzına rağmen modern hastalıklar neredeyse var olmamıştı bile.

SONUÇ OLARAK;

Diğer birçok garip diyetlerin aksine, alkali diyet aslında oldukça sağlıklıdır. İşlenmiş abur cuburları kısıtlarken, yüksek miktarda meyve, sebze ve sağlıklı bitkisel besinleri kullanmaya teşvik eder. Bununla birlikte, diyetin arkasındaki mekanizma hakkındaki iddialar; evrimsel kanıtlar, insan fizyolojisi veya insanlarda güvenilir bir çalışma tarafından desteklenmemektedir.
Asitler aslında amino asitler, yağ asitleri ve DNA (deoksiribonükleik asit) dahil yaşamın en önemli yapıtaşlarından bazılarıdır. Ve hayatımızda hep olacaktır. Alkali diyet sağlıklıdır, çünkü gerçek ve işlenmemiş gıdalara dayanır. Asitli veya alkali olmakla kesinlikle ilgisi yoktur.


Diyetisyen Serpil Parlak'a Sorun